Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
 
 
 
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 

Викладач: доцент  Магда Світлана Олександрівна.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних закладах.
Мета курсу: формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративно-процесуального законодавства в повсякденному житті.
Завдання:

  1.  Аналіз та розкриття предмета адміністративного процесу і його джерел.
  2. Розкриття поняття, властивостей та основних принципів адміністративного процесу.
  3. Розкриття змісту адміністративних проваджень у сфері публічного управління, надання адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного примусу та оскарження дій та рішень публічної адміністрації.
  4. Визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного процесу.
  5. Формування у студентів навиків до самостійної оцінки чинного адміністративного процесуального законодавства.
  6. Розвиток уміння орієнтуватися у складанні окремих процесуальних документів, всебічного аналізу різноманітних юридичних ситуацій та формування у них інших необхідних професійних навичок.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: 1) поняття і особливості адміністративного процесуального права; 2)  види проваджень в адміністративному процесуальному праві; 3) адміністративне процесуальне законодавство; 4) зміст адміністративної та судової практики вирішення конкретних адміністративних справ; 5) основні провадження адміністративного процесуального права; 6) загальну характеристику суб’єктів адміністративного процесуального права; 7) норми і правила складання процесуальних документів.
вміти: 1) орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративного процесуального права; 2) правильно тлумачити та застосовувати норми адміністративного процесуального права; 3) аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати її з точки зору відповідності закону; 4) кваліфікувати адміністративні проступки у точній відповідності з  законом; 5) робити аналіз судової та адміністративної практики; 6) складати й оформляти процесуальні документи з проваджень у сфері управління, адміністративного судочинства, адміністративно-деліктних проваджень.
Опис дисципліни: поняття адміністративного процесу України. Норми адміністративного процесуального права. Адміністративні процесуальні правовідносини. Суб’єкти і учасники адміністративного процесуального права. Сутність та зміст адміністративного процесу. Докази в адміністративному процесі. Процесуальні строки. Заходи процесуального примусу. Провадження в сфері управління. Провадження за зверненнями громадян. Адміністративне судочинство в Україні.  Адміністративно-деліктні провадження.
Форма організації контролю: залік.