Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
 
 
 
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Викладач: професор Руденко Микола Васильович, ст. викладач Рибалко Гліб Сергійович

Господарський суд є однією з гілок судової влади, на яку Конституцією України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в господарських правовідносинах. Утворення системи господарських судів відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В Україні сформовано систему господарських судів, і це зумовило необхідність теоретичного усвідомлення їхньої діяльності та практики реалізації господарського процесуального законодавства.
Вивчення господарського процесуального права передбачає засвоєння не лише наукової та навчальної літератури, а й практики господарських судів, узагальненої в постановах,( оглядових) листах, в рекомендаційних роз'ясненнях Вищого господарського суду України. Таким чином, навчальна дисципліна «Господарській процес» набуває важливого значення в підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішному засвоєнню знань із цієї дисципліни покликаний цей навчально-методичний комплекс.
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» студенти повинні знати: 1) види ї склад господарських судів, їх повноваження; 2) підвідомчість та підсудність господарських справ; 3) порядок досудового врегулювання господарських спорів; 4) порядок звернення до господарських судів; 5) склад учасників господарського процесу; 6) порядок розгляду справ у господарському суді; 7) механізм виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду тощо. Студент повинен уміти тлумачити та застосовувати норми господарського процесуального права, рекомендаційні роз’яснення Пленуму Вищого господарського суду України, приймати правильні  рішення в різноманітних процесуальних ситуаціях, складати проекти позовних заяв, скарг та інших процесуальних  документів в господарському судочинстві.
Семінарські  заняття –одна з основних форм навчання при вивченні курсу з господарського процесу. Їх мета полягає в засвоєнні головних теоретичних положень i набутті навичок практичного застосування норм господарського процесуального права для вирішення питань, що виникають у правосудді із господарських правовідносин. Заняття з господарського процесу проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, укладення проектів процесуальних документів, вивчення конкретних господарських справ.
При підготовці до занять студенти повинні опрацювати відповідні  розділи підручника (навчального посібника) i рекомендовану додаткову літературу, засвоїти необхідні розділи й глави нормативно-правових актів, ознайомитися з рекомендаційними роз’ясненнями Пленуму Вищого господарського суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні та практичні запитання та викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих i мотивованих рішень з посиланням  на певні норми матеріального та процесуального права.
Форма організації контролю - Іспит