Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
 
 
 
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

Кримінальний процес

Викладач: доцент Бондаренко Олексій Олексійович

Передумови вивчення: галузь кримінального процесуального права України.

Мета курсу: опанування понятійного апарату навчальної дисципліни, системи принципів кримінального судочинства, процесуального статусу його суб’єктів, теорії кримінального процесуального доказування, процедури досудового провадження, провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, вирішення питань, що виникають у стадії виконання судових рішень, перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами та Верховним Судом України.

Завдання:
- ознайомити студентів із сучасними досягненнями теорії кримінального процесу;
- сформувати у них чітке уявлення про послідовність досудового та судового провадження за новим КПК та зміст кримінальної процесуальної діяльності в кожній стадії процесу;
- навчити студентів орієнтуватися у кримінальному процесуальному законодавстві та тлумачити зміст конкретних процесуальних норм;
- прищепити навички правильного застосування кримінального процесуальних норм під час кримінального провадження.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

 1. стан основних проблем науки кримінального процесу;
 2. предмет кримінального процесуального права;
 3. джерела кримінального процесуального права;
 4. завдання кримінального провадження;
 5. теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту та структури;
 6. кримінальні процесуальні засоби встановлення обставин, що підлягають доказуванню;
 7. процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні;
 8. способи тлумачення та застосування кримінальних процесуальних норм;
 9. процесуальні форми взаємодії посадових осіб, які ведуть кримінальний процес, з оперативними підрозділами;

уміти:

 1. використовувати дані науки кримінального процесу під час тлумачення та застосування норм кримінального процесуального права;
 2. орієнтуватися в системі кримінального процесуального права, слідчій та судовій практиці;
 3. збирати фактичні дані, перевіряти та оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень;
 4. організовувати виконання прийнятих рішень.

Форма організації контролю: контрольна робота, модульний контроль, підсумковий модульний контроль (екзамен).