Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
 
 
 
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО

Викладач: доцент Бондаренко Олексій Олексійович

Передумови вивчення: галузі вітчизняного процесуального права.

Мета курсу: здобуття знань про судові системи країн світу; порівняльний аналіз систем принципів кримінального та цивільного судочинства, процесуального статусу його суб’єктів, теорії процесуального доказування, порядку порушення кримінального переслідування, цивільної справи та досудового розслідування, процедури провадження в справі у судах першої інстанції та перегляду судових рішень у розвинутих країнах світу.

Завдання:
1. Надання знань про судові системи розвинутих країн світу.
2. Ознайомлення із сучасними досягненнями теорії кримінального та цивільного процесу країн основних систем права.
3. Сформування чіткого уявлення про послідовність руху кримінальної і цивільної справи та зміст процесуальної діяльності в кожній стадії процесу в таких країнах.
4. Орієнтування у кримінально-процесуальному та цивільно-процесуальному законодавстві розвинутих країн світу, а також тлумачення змісту конкретних процесуальних норм.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: судові системи розвинутих країн світу; загальні положення кримінального та цивільного процесу; доказове право даних країн; процесуальний механізм порушення кримінального та цивільного провадження, досудового розслідування; порядок розгляду справ у судах першої інстанції; процедуру перегляду судових рішень у країнах різних систем права;
вміти: орієнтуватися в системі кримінально-процесуального і цивільно-процесуального права розвинутих країн світу, слідчій та судовій практиці в кримінальних і цивільних справах; тлумачити норми кримінально-процесуального та цивільно-процесуального права; здійснювати порівняльний аналіз кримінально-процесуального та цивільно-процесуального законодавства країн основних систем права.

Форма організації контролю: контрольні роботи, модульний контроль, підсумковий модульний контроль (екзамен).