Юридичний факультет

Головна

Історія факультету

Вчена рада

Методична комісія

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво

Працевлаштування

 

Головна Контакти Карта сайту

Новини галузі
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English versionДень відкритих дверей: особливості навчання на юридичному факультеті

13 листопада 2017 року

5 листопада 2017 року представники професорсько-викладацького складу та студентського самоврядування юридичного факультету в межах Дня відкритих дверей зустрілись з майбутніми абітурієнтами та іншими зацікавленими особами. Мова йшла про умови та особливості навчання на юридичному факультеті класичного університету, виступили провідні фахівці п’яти кафедр факультету з анонсами майбутніх правових спеціалізацій бакалаврських та магістерських освітніх програм.

Кафедра кримінально-правових дисциплін запрошує обрати одну з двох спеціалізацій: «юрист у сфері кримінальної юстиції» або «юрист у сфері забезпечення захисту прав і свобод людини в кримінальних провадженнях».

Перша спеціалізація передбачає поглиблене вивчення дисциплін кримінально-правового та кримінально-процесуального профілю (кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика, судова медицина і психіатрія, сучасні проблеми слідчої діяльності тощо), необхідних для формування професійних якостей фахівця, який може обіймати посади слідчих та оперативних працівників у вітчизняних правоохоронних органах (Національній поліції України, прокуратурі, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України тощо), підрозділах міжнародних поліцейських інституцій (Інтерполу, Європолу).

Друга спеціалізація дозволяє підготуватися до майбутньої професійної діяльності адвоката, який спеціалізується на захисті прав і законних інтересів особи у її відносинах з правоохоронними й судовими органами на національному, міждержавному й міжнародному рівнях (у правоохоронних органах, судах України, Європейському суді з прав людини).

Кафедри державно-правових дисциплін та конституційного і муніципального права запрошують абітурієнтів для підготовки:

  • фахівців для роботи в юридичних службах органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • правників у сфері громадянського суспільства (недержавний сектор): підготовка правників для роботи в політичних партіях і громадських об’єднаннях; підготовка правозахисників основних прав і свобод вимушених переселенців, біженців та мігрантів;
  • фахівців в галузі інформаційного права, а саме: юридична діяльність в друкованих, електронних та інших засобах масових інформації, інформаційних агентствах тощо, правовий захист інформаційних відносин;
  • правників у галузі виборчого права: фахівців у сфері виборчих кампаній на загальнодержавному та місцевому рівні;
  • конституційна юрисдикція: правник у галузі конституційної скарги.

Кафедра цивільно-правових дисциплін запрошує обрати одну з трьох спеціалізацій: «Медичне право», «IT право» та «Бізнес право (юридичне супроводження бізнесу)».
Спеціалізація «Медичне право» передбачає поглиблене вивчення дисциплін необхідних для формування професійних якостей фахівця в сфері медичного, фармацевтичного права, який може супроводжувати медичну діяльність; здійснювати захист тих, хто надає медичну допомогу та тих, хто її отримує; здійснювати реєстрацію і захист об’єктів інтелектуальної власності у сфері медицини, тощо.

Спеціалізація «ІТ-право» спрямована на підготовку фахівців з практичними знаннями в галузі права інтелектуальної власності, інформаційного права, договірного права та оподаткування в ІТ, електронної комерції, правових форм залучення інвестицій в нові технологічні проекти та стартапи (ICO та IPO), особливості емісії та продажу інвесторам нових криптовалют, трансферу технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації в ІТ-системах, проблем кібербезпеки, кіберзлочинності та відповідальності за порушення законодавства в ІТ-сфері. Навчання дозволяє сформувати якості необхідні та достатні для юридичного обслуговування ІТ-компаній, вирішення спорів в ІТ-галузі, а також для роботи в правоохоронних органах з кібербезпеки.

Спеціалізація «Бізнес право (юридичне супроводження бізнесу)» спрямована на підготовку фахівців із практичними знаннями та навичками в сфері господарського права, корпоративного права, цивільного права, податкового права, зовнішньоекономічного права, міжнародного приватного права. Навчання дозволяє сформувати якості необхідні та достатні для юридичного обслуговування IT бізнесу, медичного бізнесу та інших приватних компаній з моменту створення й до моменту припинення їх діяльності.

Юридичний факультет готує фахівців зі спеціальності «Міжнародне право». Кафедра міжнародного і європейського права є провідною з підготовки фахівців з міжнародного публічного права, особливістю програми є поглиблене вивчення іноземних мов, а також міжнародного та національного права. Випускники мають можливість працювати в органах зовнішніх зносин – дипломатичних і консульських установах, представництвах міжнародних організацій, як в Україні, так і за її межами; в міжнародних міждержавних і недержавних організаціях; в органах державної влади, зокрема виконавчої та судової; в органах місцевого самоврядування; в громадських організаціях; у міжнародних компаніях тощо.

Студенти вивчають дисципліни, необхідні їм для подальшої фахової діяльності, за профілями: міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; європейське право, а також галузеві юридичні дисципліни у сфері національного права.

Випускники за спеціальністю 293 «Міжнародне право» прирівнюються до випускників спеціальності 081 «Право», тобто можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.