Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version
Профспілка

Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри

Головко Олександр Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук

Тематика науково-дослідної роботи: Історія державного апарату України, Історія світового конституціоналізму, історія української юридичної науки XIX–XX ст.Кагановська Тетяна Євгеніївна – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процесс; професор. У 1997 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: державна служба України: проблеми і перспективи розвитку; транспарентність влади в України; поняття кар'єри та професійного успіху.

Заслужений юрист України, опікується юридичною секцією Малої академії наук, член Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Асоціації випускників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, член Спілки юристів України, Голова редакційної колегії фахового видання «Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Право», керівник проекту Практико-освітній центр «Юридична допомога», що надає безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення; член Експертної ради з права МОН України; заступник голови Науково-методичної комісії 6 (НМК 6) з бізнесу, управління та права МОН України.

Т. Є. Кагановська має близько 200 наукових праць у галузі фінансового, адміністративного і податкового права. Є організатором різноманітних студентських конкурсів, що спрямовані на розуміння гендерної проблематики. Бере активну участь у житті міста, різноманітних заходах, спрямованих на захист дітей і неповнолітніх; навколишнього середовища. Займається благодійною діяльністю.Лук’янець Дмитро Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, професор. 

У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». 

Тематика науково-дослідної роботи: «Проблеми теорії держави і права, адміністративного права, теорії управління».Стародубцев Андрій Андрійович – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне прав, доцент

У 1991 році закінчив Українську юридичну академію імені Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство»; у 2012 році — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Тематика науково-дослідної роботи:адміністративно-правові засади регулювання службової кар’єри.Россіхіна Галина Володимирівна – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 1998 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: проблеми застосування норм фінансового та податкового права.

Нагороджена відомчими почесними відзнаками, подяками органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

Створила власну школу вітчизняного фінансового права, підготувавши як науковий керівник 7 кандидатів юридичних наук.

Г. В. Россіхіна має більше 100 наукових праць у галузі фінансового, податкового і конституційного права. Бере активну участь у міжнародному науковому співробітництві. Член редакційної колегії фахових видань з юридичних наук Республіки Казахстан.Солошкіна Ірина Володимирівна - доцент кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

У 2004 році закінчіла Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

 

Кулачок-Тітова Людмила Вікторівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення; доцент, заступник декана з навчальної роботи.

У 2000 році закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Проблеми становлення та розвитку соціального права в Україні».

Слинько Дмитро Вікторович – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, доцент.

У 1996 році закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Поняття та різновиди юридичного процесу в органах внутрішніх справ».


Жук Наталія Анатоліївна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, доцент.

У 2000 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Поділ влади». «Публічна влада у сучасному громадянському суспільстві» .
Рождественська Олена Сергіївна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, доцент.

У 1982 році Всесоюзний юридичний заочний інститут (московське відділення) за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: держава та право Індії (новий і новітній час, середньовіччя, стародавні часи), соціально-правовий статус особи, соціально-правовий статус жінки в Індії.Гришина Наталія Вікторівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право, процес, фінансове право, інформаційне право, доцент.

У 2004 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Соціальний аспект адміністративної відповідальності»

 

 

Григоренко Євген Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: конституційні засади захисту держави, забезпечення національної безпеки, захист військовослужбовців.

 

 


Передерій Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; доцент, заступник декана юридичного факультету по роботі з іноземними студентами.

У 2005 році закінчив Національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: органи охорони правопорядку в країнах Європейського Союзу; інституціональний механізм Європейського Союзу; Європейський поліцейський офіс як інституція координації діяльності поліцейських сил держав Європи.Воронова Ізабелла Володимирівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, старший науковий співробітник.

У 1989 році закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «історія» з відзнакою, у 1998 році – Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» з відзнакою.

Тематика науково-дослідної роботи: актуальні питання становлення та розвитку громадянського суспільства.

 

 

Кім Катерина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (2009), доцент (2012). Тема дисертації «Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки».

У 2002 році закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

Тематика науково-дослідної роботи: «Формування стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки».

 

 

Ростовська Карина Валеріївна - доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, доцент. Тема дисертації «Адміністративно-правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб».

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: адміністративна відповідальність; режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб; адміністративний процес.
Смульська Алла Василівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з організаційно-методичної роботи і дистанційного навчання.

У 2001 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література», вчитель української мови і літератури; у 2011 - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна за напрямом підготовки "Право".

Тематика науково-дослідної роботи: «Проблеми правничої лінгвістики», "Формування акмеологічної культури майбутніх правознавців у навчально-виховному процесі класичного університету".

 

Пахомова Ірина Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

У 2003 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю "Правознавство".

Тематика науково-дослідної роботи: інформація, інформаційні правовідносини

 Демченко Ольга Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

У 2003 році закінчила Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Трудове право України: нестандартні форми зайнятості»; міжнародне трудове право.


Закриницька Вікторія Олександрівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2010 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді».Магда Світлана Олександрівна

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: адміністративний процес, Міжнародне митне право, Митне право, Правознавство.

Наукові інтереси: надзвичайні адміністративно-правові режими, правове становище людини в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів.

 

 

 

Зінченко Юрій Валентинович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри, адвокат

У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні проблеми трудового права

Тематика науково-дослідної роботи: «Правове регулювання трудових відносин працівників банків»Пилаєва Вікторія Миколаївна - викладач кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Тема дисертації "Адміністративно-правові засади забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні"

У 2012 році закінчила з відзнакою Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" за спеціальністю "Правознавство", магістр права.

Тематика науково-дослідницької роботи: принципи діяльності органів виконавчої влади в Україні; транспарентність, прозорість, відкритість, гласність, підзвітність в діяльності органів виконавчої влади; право доступу до публічної інформації.

 

 

Хабарова Тетяна Володимирівна — викладач, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

У 2014 році закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр права.

Тематика науково-дослідницької роботи: «Адміністративно-процесуальні засади запобігання корупції в Україні».

 

Божко Дар’я Валеріївна — викладач, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення»

У 2013 році закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр права.

Тематика науково-дослідницької роботи: «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності».

 

 

Плотнікова Катерина Олексіївна — викладач; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Тема дисертації «Правові засади розмежування надходжень від податків та зборів між бюджетами».
У 2014 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідницької роботи: розподіл податкових надходжень між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами; міжбюджетні відносини.

 

 

Гуменяк Віра Олександрівна - старший викладач кафедри.

У 2005 році закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література», магістр філології.

Тематика науково-дослідної роботи: «Сучасна українська термінологія міжнародного права: історія формування, структурно-семантична організація, ідеографічна класифікація», спеціальність 10.02.01 – українська мова.

 Єгоров Євген Сергійович - старший викладач кафедри

У 2011 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. На теперішній час є державним службовцем та здобувачем кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Тематика науково-дослідної роботи: працює над кандидатською дисертацією на тему «Правове регулювання нормування праці», займається проблемами права соціального забезпечення, проблемами правового забезпечення інноваційного розвитку.

 

545445Федчишина Катерина Вікторівна – викладач кафедри

У 2010 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр права. З 2012 року здобувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тематика науково-дослідної роботи: "Єдність і диференціація у праві соціального забезпечення". Коло наукових інтересів: проблеми права соціального забезпечення та трудового права.