Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version
Профспілка

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри проводиться згідно з планами науково-дослідної роботи факультету та кафедри. Наукові дослідження співробітників кафедри проходять апробацію на наукових і науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів – вузівського, міжвузівського тощо. За всіма напрямками наукових досліджень публікуються відповідні матеріали (статті, тези).

На кафедрі проводяться наукові семінари відповідно розкладу:

Розклад засідань
наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права
на 2016-2017 навчальний рік

Число, місяць, рік Тема наукового семінару Відповідальна особа
1. 27.10.2016 Внутрішня система врегулювання спорів  Організації Об’єднаних Націй д.ю.н., проф. Сироїд Т.Л.
2. 24.11. 2016 В.П. Даневський як історик права д.ю.н., проф. Гавриленко О.А.
3. 22.12. 2016

 

Організаційно-правові засади діяльності розвідувальних органів США: історико-юридичний екскурс д.ю.н., проф. Гавриленко О.А.
4. 23.02.2017 Роль ООН у становленні, розвитку та забезпеченні принципу верховенства права д.ю.н., проф. Сироїд Т.Л.
5. 30.03.2017 Правові засади запобігання та протидії корупції на теренах України у стародавній час та середні віки д.ю.н., проф. Гавриленко О.А.
6. 27.04.2017 Особливості міжнародних відносин пізньоскіфської держави та  античних полісів Північноного Причорномор’я               д.ю.н., проф. Гавриленко О.А.

Студентський науковий гурток

З вересня 2016 року на кафедрі міжнародного і європейського права розпочато роботу наукового гуртка з «Міжнародного права» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Гавриленка Олександра Анатолійовича.

Коло питань, що винесене на опрацювання:

Розклад засідань наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права

Протоколи засідань наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права