Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Наукова робота


Наукова направленість діяльності кафедри:

Дослідження питань у сферах організації та функціонування судової влади, прокуратури, адвокатури, інших правоохоронних органів у межах факультетської теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Єдина наукова тема кафедри – «Правозахисна діяльність суду та правоохоронних органів України».

Пріоритет у наукових дослідженнях кафедри віддано проблемам організації та діяльності органів прокуратури. Протягом десятиріч ця важлива державна інституція була і залишається дієвим важелем дотримання законності в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, забезпечення правової захищеності громадян і налагодження належного функціонування усіх ланок державного механізму.

Завідувач кафедри Руденко М.В. має багаторічний досвід роботи в органах прокуратури як колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, так і незалежної України.

Теми досліджень кафедри:

  1. Місце прокуратури в державному механізмі, проблеми удосконалення її функцій і повноважень.
  2. Правові проблеми організації й управління в діяльності органів прокуратури, демократизації внутрішньослужбових відносин у прокуратурі
  3. Правовий статус Генерального прокурора України та його заступників і проблеми його удосконалення на конституційному та законодавчому рівнях.
  4. Шляхи удосконалення правових і інших гарантій незалежного виконання прокурорами їхніх обов’язків.
  5. Система та структура судів загальної юрисдикції, компетенція судів. Правовий статус місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів і Верховного суду України. Шляхи вдосконалення судової системи України в межах судово-правової реформи, забезпечення доступності правосуддя. Розвиток спеціалізації судів.
  6. Роль, завдання та проблеми удосконалення правового регулювання діяльності адвокатури України. Форми організації діяльності адвокатури, адвокатське самоврядування.
  7. Форми участі адвокатів у наданні правової допомоги населенню. Участь адвокатів у різних видах судового процесу.

 

Наукова співпраця

Працівники кафедри беруть участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.

Так, завідуючий кафедрою М. В. Руденко є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 із захисту докторських дисертацій у Національному університеті «Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Є членом спеціалізованої вченої ради Д.26.730.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук у Національній академії прокуратури України.

Упродовж багатьох років є членом Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, членом редакційної колегії журналів «Право України»; «Вісник прокуратури», «Вісник Національної академії прокуратури України»; «Вісник господарського судочинства»; «Юридична Україна»; «Наука та правоохорона»; «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право».

Наукові розробки кафедри використовуються під час навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу.