Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Наукова діяльність
У період з 2009-2010 р., згідно з наказом МОН № 1043 від 17.11.08 р. Лабораторія здійснювала розробку науково-дослідної роботи № 1-56-09 «Кримінологічна діяльність правоохоронних органів з попередження економічних злочинів», строк виконання з 01.01.09 р. по 31.12.10 р.

З 1 січня 2011 року лабораторія веде науково-дослідну роботу за темою «Теоретичні та практичні засади підвищення ефективності протидії економічній злочинності».

З осені 2011 року лабораторія почала наукове співробітництво з криміналогічним факультетом Anglia Ruskin University (Великобританія).

Науковими пріоритетами лабораторії є економічна злочинність та особа злочинця.

Співробітниками лабораторії були підготовлено та опубліковано низку наукових та науково-методичних робіт.

 

2008 р.

1. Кримінологія Навчально-методичний комплекс Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 40 с.

2009 р.

2. Давиденко М. Л. Взаємозв'язок та взаємодія досудового (попереднього) слідства та оперативно-розшукової діяльності (ОРД) у сфері боротьби зі злочинністю // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» 2009. – № 841, Випуск 1(5), с. 159–162.

3. Давиденко М. Л., Новикова Л. В. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності // Форум права. 2009. – № 1, с. 123–129.

4. Дав ыденко М. Л. Борьба с преступностью или противодействие криминалу? // Науковий вісник Дн. ДУВС 2009. № 1 (209), с. 140–147.

5. Давыденко Л. М., Давыденко М. Л., Литвинов А. Н. Противодействие преступности : вопросы теории и практики : Курс лекций. – Харьков : Тимченко, 2009. – 152 с.

6 . Давыденко М. Л. Контроль как метод противодействия экономической преступности // Проблемы противодействия преступности в России и Украине: сб. материалов Международного круглого стола к 15-летию принятия Конституции РФ 1993 г . и 15-летию основания юридического факультета БелГУ / отв. Ред. Н. И. Архипцев. – Белгород : Изд-во БелГу, 2009. – с . 11-13.

2010 р.

7. Давиденко М. Л., Новикова Л. В. Питання кримінологічної та кримінально-правової класифікації злочинів що посягають на право інтелектуальної власності // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» 2010. – № 934, Випуск 8, с. 102–105.

8. Криминология: Общая часть. Курс лекций / Давыденко М. Л., Д а выденко М. Л., Трубников В. М., Новикова Л. В. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 112 с.

9. Давиденко Л. М., Каркач П. І., Давиденко М. Л. Про подвійний характер прокурорської діяльності у кримінальному судочинстві // Право і суспільство. 2010. – № 6, – с. 225–229.

2011 р.

10. Противодействие преступности: Учебное пособие / Литвинов А. Н., Давыденко Л. М., Давыденко М. Л. и др. – К.: «Хай-Тек Пресс», 2011. – 200 с.

11. Давиденко М. Л., Курило М. М. Поняття, ознаки та види комерційного шахрайства // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» 2011. – № 945, с. – 225–228.

12. М . Л. Давиденко Про кримінологічну класифікацію злочинів, що посягають на встановлений порядок використання бюджетних коштів / Від громадянського суспільства – до правової держави: Теорія і практика протидії злочинності: V І міжнародної науково-практичної конференції. 15 квітня 2011 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – с. 39–42

13. Кримінологічна діяльність суб'єктів кримінального судочинства : монографія / за заг. ред.. проф. Л. М. Давиденка. – Харків : Тимченко, 2011. – 214 с.

14. М . Л. Давиденко Про показники та тенденції злочинності в Україні // Науковий вісник ДДУН – № 3, 2011. – с. 177-182

15. Про причини злочинності у сфері інтелектуальній власності // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» 2011. – № __, с. – ___.