Головна

Історія факультету

Вчена рада

Методична комісія

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво

Працевлаштування
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version
Профспілка

Наукове життя
 

До найновіших наукових здобутків юридичного факультету варто віднести аспірантуру, яка готує здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право за такими профілями: історико-теоретичний; конституційно-правовий; цивільно-правовий; адміністративно-правовий; кримінально-правовий; кримінальний процесуальний та криміналістичний

Діє Спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2016 році утворено Спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Згідно з рішенням Колегії МОН від 13.12.2016 року утворено Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Двічі на рік видається Вісник Харквського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Право».

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на факультеті є науковий гурток. Наразі діють такі гуртки: «Фундаментальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми сучасної молоді», «Конституційне право України», з актуальних проблем криміналістики, кримінального права і кримінології, Школа приватного права, під час роботи яких обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету згідно із затвердженим планом наукових досліджень у межах єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, науково-методичні семінари, дебати.