Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Підготовка наукових кадрів
Підготовка наукових кадрів юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, здійснюється згідно з обраними векторами розвитку наукової діяльності на факультеті. Так, перспективи подальшого розвитку наукової діяльності юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна:

  1. Під впливом загального динамічного процесу розвитку факультету, утворення нових кафедр і підрозділів, заочної форми навчання і другої вищої освіти, відкриття аспірантури та докторантури розгорнути, з провадженням міжнародного наукового досвіду, активну наукову діяльність викладачів, студентів і здобувачів докторів філософії (PhD) на основі сучасних теорій, наукових шкіл і напрямів.
  2. Активізувати роботу співробітників юридичного факультету на міжнародній науковій ланці. Налагодити та підтримувати контакти з колегами з дальнього та ближнього зарубіжжя, зокрема, з провідними фаховими ВНЗ та юридичними факультетами Європи.
  3. Стимулювати провідних науковців факультету до захисту їх затверджених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
  4. Сконцентрувати зусилля на високоякісній підготовці здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) факультету з метою отримання у майбутньому власних професійних наукових та педагогічних кадрів.
  5. Прививати студентам юридичного факультету навички самостійного мислення та вміння аналізувати проблемне питання, робити висновок і висловлювати з цього приводу свою думку з метою стимулювання їх до наукової роботи, участі у СНТ та подальшого навчання на третьому рівні вищої освіти.
  6. З дотриманням загальноприйнятих европейських стандартів продовжувати розробляти сучасну та спроможну освітньо-наукову програму підготовки здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) за спеціальністю 081 Право.