Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Внесок науки у забезпечення національної безпеки і оборони
Вченими юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у межах заходів з підвищення обороноздатності держави було підготовлено низку навчальних посібників, монографій, у яких проаналізовано предмет і систему навчальної дисципліни «Військова адміністрація», загальні аспекти будівництва та розвитку Збройних Сил на теренах України, поняття та принципи військового будівництва, організаційно-правові засади управління Збройними Силами України, юридична характеристика актів військового управління, засоби забезпечення законності у Збройних Силах, правові засади військового обов’язку та комплектування Збройних Сил України й інших військових формувань, проходження військової служби та інші важливі питання воєнної сфери.

Також науковці факультету на монографічному рівні акцентують певну увагу на проблематиці кримінально-правового аналізу насильства над населенням у районі воєнних дій як злочину проти встановленого порядку несення військової служби (військового злочину), передбаченого ст. 433 Кримінального кодексу України. Аналізуються питання розвитку кримінально-правової заборони насильства військових над цивільним населенням. Надається оцінка підстав і передумов його криміналізації у вітчизняному кримінальному праві. Науковий колектив юридичного факультету ретельно досліджує положення кримінального законодавства іноземних держав щодо заборони насильства над населенням у районі впоєних дій, проводе кримінально-правову характеристику складів злочинів, передбачених ст. 433 Кримінального кодексу України, визначає критерії, за якими насильство над населенням у районі воєнних дій відрізняються від інших протиправних дій. У результаті підготовлено низьку монографій присвячених цієї проблематиці.

Науковцями юридичного факультету розроблені програми спеціальних навчальних курсів «Запобігання злочинів у воєнній сфері» та «Правові засади протидії тероризму в Україні» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра (другий рівень вищої освіти) спеціальності 081 Право.

Підготовлена наукова продукція докторів юридичних наук, професорів Даньшина М. В., Житного О. О., Храмцова О. М. та кандидата юридичних наук, доцента Григоренко Є. І. розрахована на ад’юнктів, курсантів, слухачів, студентів, ліцеїстів, науково-викладацький склад вищих навчальних закладів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями військового будівництва та запобігання військовим злочинам. У результаті наукові здобутки професора Даньшина М. В. та доцента Григоренка Є. І. ефективно впроваджені в освітній процес Військово-юридичного факультету НЮУ імені Ярослава Мудрого де успішно викладаються навчальні курси «Запобігання злочинів у воєнній сфері», «Правові засади протидії тероризму в Україні» (професор Даньшин М. В.) та «Правова робота у збройних силах України» (Григоренко Є. І.). У зв’язку з підготовкою таких видань та роботою з підготовки військових юристів професори юридичного факультету Даньшин М. В. та доцент Григоренко Є. І. неодноразово були відмічені грамотами Міністерства оборони України.

На основі проведеної роботи з 2019 року започаткований на юридичному факультеті окремий предметний напрям дослідження при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» — Право національної безпеки; військове право.