Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Вісник юридичного факультету та інші наукові публікації


 

Анонси:

До 20 жовтня 2020 року триває прийом статей до чергового випуску Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право

 

Вимоги щодо оформлення і змісту статей

Приклад оформлення бібліографії

 
Електронні варіанти Вісника
 

Останні випуски на платформі «Наукова періодика Каразінского університету»

2 3 4

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми протидії злочинністі і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.
Для юристів, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасними актуальними питаннями теорії та практики юридичної науки.

Редакційна колегія:

Голова:

Кагановська Т. Є., доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0002-4427-2038

Заступники голови:

Головко О.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8969-3517

Пашков В. М., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, http://orcid.org/0000-0001-9489-7768


Гавриленко О. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-5554-4919

Користін О. Є., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора ДНДІ МВС України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-9056-5475

Сироїд Т. Л., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0002-8165-4078

Ахмедшин Р. Л., доктор юридичних наук, професор, професор, професор кафедри криміналістики Томського державного університету, РФ, ResearcherID: O-8385-2014

Россiхіна Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8436-049X

Йонца М., доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри римського права Люблінського Католицького університету імені Івана Павла ІІ, Польща, https://orcid.org/0000-0003-4982-8936

Даньшин М. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного Інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3465-5219

Храмцов О. М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, http://orcid.org/0000-0003-0137-2626

Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-0795-626X

Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1973-9310

Лук’янець Д. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1770-9027

Мічурін Є.О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-4283-4604.

Відповідальний редактор:

Слінько Д. С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-7793-3667

Адреса редколегії:

Юридичний факультет, ХНУ імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
електронна адреса: lawbulletin@karazin.ua, HNU_vesnik@ukr.net
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)

Статті пройшли подвійне сліпе рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24005-13845Р від 19.06.2019