Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Вісник юридичного факультету та інші наукові публікації


 

Анонси:

Черговий номер Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право заплановано на червень 2018 року.

 

Вимоги щодо оформлення і змісту статей

Приклад оформлення бібліографії

 
Електронні варіанти Вісника
 

Останні випуски на платформі «Наукова періодика Каразінского університету»

2 3 4

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми протидії злочинністі і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.
Для юристів, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасними актуальними питаннями теорії та практики юридичної науки.

Редакційна колегія:

Голова:

Кагановська Т. Є., доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України

Заступники голови:

Венедіктова І. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Руденко М. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України


Волобуєв А. Ф., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту;

Глушков В. О., доктор юридичних наук, професор, перший проректор Академії управління МВС України, Заслужений юрист України;

Даньшин М. В., доктор юридичних наук, професор, заступник декана з наукової роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Козьяков І. М., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України, Заслужений юрист України;

Кузнєцова О. А., доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу, заступник декана з науки юридичного факультету Пермського Державного Університету (РФ);

Лук’янець Д. М., доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

Мартиненко І. Е., доктор юридичних наук, професор, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Гродненського державного університету імені Янки Купали (Р. Білорусь);

Рябченко О. П., доктор юридичних наук, професор, професор Національного університету державної податкової служби України;

Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Сироїд Т. Л., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

Солошкіна І. В., доктор юридичних наук, доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Трубников В. М., доктор юридичних наук, професор, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Харченко В. Б., доктор юридичних наук, професор, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Відповідальний редактор:

Григоренко Є. І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Адреса редколегії:

Юридичний факультет, ХНУ імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
електронна адреса: lawbulletin@karazin.ua, HNU_vesnik@ukr.net
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)

Статті прорецензовано.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006