Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Історія. Форми науково-дослідної роботи студентів. Напрямки та перспективи розвиткуСТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
Юридичного факультету
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна


Студентське наукове товариство юридичного факультету має славетну історію: протягом існування факультету створені й ефективно працювали окремі наукові осередки студентської науки, де й обговорювалися найактуальніші питання розвитку юридичної науки.
Але, на жаль, традицію студентської науки було перервано відділенням юридичного факультету у 1920 році та перетворенням його на окрему юридичну школу імені Кагановича для підготовки кадрів юристів для радянської влади, яка потім стала Харківським юридичним інститутом імені Ф.Е. Дзержинського (зараз – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого).
І тільки у 2001 р. стало можливим відродження юридичної наукової традиції в університеті – 28 вересня 2001 р. було видано наказ про створення на базі філософського факультету кафедри правознавства.

1 вересня 2002 р. у навчальних аудиторіях університету почалися заняття першого набору студентів кафедри правознавства. З перших днів навчання студенти-юристи почали брати активну участь у науковому житті університету, у конференціях, круглих столах, семінарах тощо. Разом з утворенням у 2004 р. Студентського наукового товариства філософського факультету було створено гурток правознавства, що виокремився згодом у Студентське наукове товариство юридичного факультету. Наукове керівництво гуртком взяв на себе професор, доктор юридичних наук, завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін Трубников Василь Михайлович.

У вересні 2013 року, в зв'язку з тим, що закінчив своє навчання актив СНТ, загальними зборами представників студентства та викладачів факультету було обрано нове керівництво СНТ факультету. Так, Головою СНТ юридичного факультету було обрано студента 2 курсу Цибуляка Олексія, заступником - студента 2 курсу - Черемнова Іллю, відповідальним секретарем – студентку 2 курсу - Бут Марію. Зараз проводиться активна робота та пропаганда СНТ серед студентів. У листопаді 2015 року були проведені вибори нового складу СНТ юридичного факультету. За результатами голосування Головою СНТ було обрано студентку 4 курсу П'ятіну Анастасію, заступником - студента 4 курсу - Горонді Людвіга, відповідальним секретарем - студентку 4 курсу - Горбатову Дар'ю

 

Студенти юридичного факультету здійснюють науково-дослідну роботу в наступних формах:

  1. Участь в наукових студентських конференціях, що проводяться на базі юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Так, 24 квітня 2009 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна проводилася IV студентська міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави», присвячена 5-річчю відродження юридичного факультету.
Пленарне засідання відбулося у Малій актовій залі Вченої  ради ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Проблематика, яка викликала жваві дискусії серед учасників пленарного засідання, знайшла свій подальший розвиток під час роботи окремих секцій конференції (секція №1 «Фундаментально-правові та історико-теоретичні проблеми забезпечення прав людини»; секція №2 «Конституційно-правові та міжнародно-правові проблеми забезпечення прав людини»; секція №3 «Цивільно-правові аспекти здійснення та захисту прав людини»; секція №4  «Кримінально-правові аспекти забезпечення прав людини»).

У роботі секцій взяли участь викладачі факультету та вітчизняні і зарубіжні студенти - майбутні вчені, які починають здобувати власний науковий досвід та активно здійснюють перші кроки у цьому напрямку щодо апробації своїх наукових досліджень. За результатами роботи було видано студентський збірник матеріалів конференції.

2. Участь в наукових студентських конференціях, що проводяться в інших вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах.

Так, студенти юридичного факультету активно беруть участь в міжвузівських наукових студентських конференціях на запрошення з різних вищих учбових закладів. Наукове товариство намагається завчасно інформувати студентів про різноманітні заходи, що проводяться в університетах Харкова, України, а інколи і світу. Багато студентів юридичного факультету беруть активну участь у науковому житті факультету, Університету, міста, держави та навіть, за допомогою науковців юридичного факультету, успішно виходять на світову наукову арену.

3. Участь в роботі студентських наукових кружках кафедр юридичного факультету;

4. Публікація наукових статей.

Планується видавати на постійній основі збірників наукових статей із серії «Студенти в правовій науці».

Юридичний факультет ХНУ імені В.Н. Каразіна з 2004 р. почав створювати і офіційно оформляти організацію і діяльність студентського наукового товариства (СНТ), об'єднуючого студентів, які активно займаються науковими дослідженнями в рамках діяльності студентських наукових кружків (СНК), при написанні курсових, контрольних і дипломних робіт.
Традиційною формою наукового студентського пошуку на юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна є студентський науковий кружок (СНК). В даний час створені і ефективно працюють, наприклад, СНК по наступних проблемах: теорія права і держави; історія держави і права зарубіжних країн; історія вітчизняної держави і права; цивільне право і цивільний процес; адміністративне право; трудове право; екологічне і земельне право; кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право; криміналістика.
У зв'язку з необхідністю активізації діяльності СНТ юридичного факультету було поставлене питання про правове оформлення організації і діяльності цього суспільства, розробку і затвердження положення про СНТ і його структурні підрозділи.

Студентське наукове товариство юридичного факультету створене 16 листопада 2004 р. на загальних зборах студентів юридичного факультету. Згідно протоколу № 1 від 16.11.2004 р. Установчих Загальних Зборів Наукового товариства студентів юридичного факультету головою Ради Товари­ства СНТ юридичного факультету було обрано Охотникову Наталію Геннадіївну, секретарем Ради Товариства - Худякову Наталію Олександрівну. Науковим консультантом Студентського наукового товариства було обрано професора, доктора юридичних наук Трубникова Василя Михайловича, завідуючого кафедрою кримінально-правових дисциплін, на той час заступника декана юридичного факультету з наукової роботи.

У 2009 році головою Ради Товариства СНТ юридичного факультету був Верхоланців Артур, заступником був Лисокобилка Андрій, секретарем була Ашурова Аліна.

На сьогоднішній день юридичний факультет надає реальну можливість кожному студенту брати участь у науковому житті. Студент будь-якого курсу може позиціонувати себе як самостійний молодий дослідник, беручи участь в роботі одного або декількох студентських наукових гуртків нашого факультету (традиційно активно діють ряд гуртків і користуються популярністю серед студентів аналізують проблематику цивільного і кримінального права. Саме серед цих студентів і йде робота з відбору майбутніх кандидатів в аспірантуру, наприклад, на кафедру цивільно-правових дисциплін та йде відбір студентів, які хочуть і можуть брати участь у різного роду студентських олімпіадах, конкурсах і т.д.).

Студенти мають можливість брати участь у роботі СНТ, що дає їм безпосередню можливість бути інформованими про всі заплановані вітчизняні і зарубіжні студентські конференції та круглі столи, брати в них участь, користуватися фінансовою підтримкою СНТ Університету при поїздках в інші міста на наукові заходи, проводити на нашому факультеті свої наукові заходи і т.д.
Станом на 2012 рік склад активу СНТ виглядав таким чином: Голова СНТ юридичного факультету - Головко Михайло, заступники: Григорян Мері і Бронов Іван, відповідальний секретар - Чуприна Юлія, помічник голови - студентський декан, Хабарова Тетяна.

У рамках роботи студентського наукового руху успішно проводяться всі заплановані і затверджені раніше конференції, круглі столи та інші наукові заходи студентів на базі юридичного факультету. Так, 27 квітня 2012 року - VIІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства - до правової держави». Враховуючи темпи сучасного життя, інформатизацію суспільства і все зростаючу роль інформаційних технологій VIІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства - до правової держави», яка ініційована юридичним факультетом, пройшла в рамках Internet-заходу. Беручи до уваги важливість зазначеного заходу, націленого на пропаганду освіти і науки серед молоді, була заявлена актуальна тематика конференції, яка дала можливість торкнутися і детально проаналізувати злободенні проблеми юриспруденції сучасності, а також стимулювати становлення сучасного юриста з самостійним аналітичним світоглядом, здатного в майбутньому відповісти на різноманітні виклики соціуму. У конференції взяли участь студенти та молоді вчені - близько 200 представників України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі та Литви. Всі учасники наукового заходу та зацікавлені особи мають можливість безпосередньо спілкуватися з авторами розміщених публікацій за вказаними їх електронними адресами.

Також проводяться щорічні студентські наукові круглі столи. Проведення серед молодих вчених та студентів-магістрів наукового круглого столу обумовлено гострою потребою в апробації учасниками заходу результатів своїх наукових досліджень, що проводяться в рамках дисертаційних та дипломних робіт, а також можливістю долучити до науки студентів молодших курсів факультету.

В рамках круглого столу студенти-магістри, члени науково-студентських гуртків, члени СНТ, аспіранти та здобувачі, а також досвідчені викладачі і учені факультету мають реальну можливість обмінятися своїми думками з приводу різних актуальних питань правової науки. Всього в заході беруть участь велика кількість учасників - представників декількох факультетів ХНУ імені В.Н. Каразіна, профільних ВНЗ м. Харкова та кількох юридичних факультетів України. Заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення.

В результаті роботи учасниками заходу приймаються відповідні рекомендації, а також готується окремий збірник тез наукових доповідей і повідомлень з проблем, які обговорювалися в ході круглого столу.
На сьогоднішній день робота СНТ юридичного факультету здійснюється у межах двох секцій – секція кримінально-правових дисциплін та секція теорії держави та права, сформованих членами товариства.
Планується відновлення роботи секції цивільно-правових дисциплін та створення секції з питань прав людини та громадянина.
На протязі усього часу з моменту створення СНТ її члени беруть активну участь у всіх конференціях, семінарах, круглих столах юридичного факультету Університету та інших юридичних ВНЗ міста Харкова.

Основними формами роботи товариства є:

  1. засідання у рамках секцій;
  2. студентські наукові конференції;
  3. участь у круглих столах;
  4. інші форми.

СНТ юридичного факультету активно співпрацює зі Студентським науковим товариством Харківського національного університету внутрішніх справ.

Засоби активізації наукової роботи СНТ юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна:

  1. Заохочення студентів шляхом надання їм певних бонусів: наукові статті, що опубліковані у збірці матеріалів конференції, зараховуються як обов’язкові письмові роботи, передбачені навчальним планом, або студенти звільняються від написання певної частини такої письмової роботи.
  2. Впровадження актуальної тематики доповідей та дискусій, що пропонуються на розгляд на засіданні секцій: питання депутатської «недоторканості», імперативного мандату, шляхи удосконалення законодавства щодо боротьби з корупцією тощо.
  3. Залучення до активної наукової діяльності студентів молодших курсів факультету.

СНТ факультету співпрацює зі СНТ університету, одночасно є його правовим відділом, активно приймає участь у загальноуніверситетських заходах.

Куратор роботи СНТ - заступник декана з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доцент Даньшин Максим Валерійович, тел.707-54-85.
Координатор - аспірантка кафедри державно-правових дисциплін Хабарова Тетяна Володимирівна, тел. 063-83-066-30.