Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Навчальна практика
Практика студентів юридичного факультету є складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.

Практика проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України»; «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», затвердженого наказом Харківського національного університету № 0501-1/318 від 31.08.2015 р.; наскрізної програми практики та розроблених на кафедрах програмах практики.

Для студентів денної форми навчання юридичного факультету передбачено два види практики:

  1. Навчальна – на третьому курсі у шостому семестрі тривалістю чотири тижні. Практику студенти проходять в слідчих підрозділах Національної поліції України в Харківській області. Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.
  2. Виробнича – на четвертому курсі у восьмому семестрі тривалістю п’ять тижнів. Практику студенти проходять в судах різної юрисдикції в Харківській області та Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз імені М. С. Бокаріуса. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності.

Керівниками практик студентів призначаються досвідчені викладачі юридичного факультету та працівники установ чи організацій, які є базами практики.

Вимоги до практик, оформлення їх результатів та критерії оцінювання знаходяться у розробленій на факультеті наскрізній програмі практики та програмах відповідних практик.

Базами практики для студентів денної форми навчання, згідно з укладеними угодами є:

Для студентів заочної форми навчання юридичного факультету передбачені дві навчальні практики: на третьому курсі в шостому семестрі та на четвертому курсі в сьомому семестрі. Практику студенти проходять на кафедрах юридичного факультету. Вимоги до практик, оформлення їх результатів та критерії оцінювання знаходяться у розробленій на факультеті наскрізній програмі практики та програмах практики, підготовлених на кожній кафедрі.

Навчальні практики студенти заочної форми навчання проходять на кафедрах:

Керівниками практики призначаються досвідчені викладачі відповідних кафедр.

Студенти заочної форми навчання заключають угоду з базою практики. Зразок угоди додається.

Перед початком практики студенти проходять відповідні інструктажі по техніці безпеки. Особа, яка не пройшла інструктаж не допускається до проходження практики.

За результатами практики студент:

1. Складає наступні документи :

•  план проходження практики

- звіт про проходження практики

•  щоденник

(зразки надаються в додатках до положення про проходження практики)

2. Отримує характеристику від бази практики. Характеристика підписується керівником бази практики і завіряється гербовою печаткою. Характеристика повинна містити оцінку бази практики: «незадовільно», «задовільно», «добре» або «відмінно».

3. Збирає копії та зразки документів з якими працював під час практики або які характеризують діяльність бази практики. Кількість таких документів повинна складати 10-12 екземплярів. Види документів додаються.

До захисту не допускаються матеріали:

•  в яких відсутні необхідні документи

•  характеристика студента має оцінку «незадовільно»

Прийняття матеріалів практики відбувається комісією у складі викладачів кафедр юридичного факультету:

•  для студентів денної форми навчання упродовж наступного після

практики семестру

•  для студентів заочної форми навчання: під час наступної після практики сесії.

Форма контролю навчальної практики – залік.

Форма контролю виробничої практики – іспит.

З усіх питань, пов'язаних з проходженням практики необхідно звертатись до навчально-методичного керівника практики юридичного факультету Храмцова О.М. (роб. тел(057) 707-54-85).

Перед початком практики студент повинен:

1. Оформити направлення на практику за встановленим зразком

     Направлення на практику. Форма № Н-7.02

2. Оформити повідомлення про прибуття на практику за встановленим зразком

     Повідомлення з бази практики. Форма № Н-7.04

3. Укласти угоду про проходження ним навчальної практики між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та базою практики. Угода має бути укладена до початку практики

     Угода про проведення навчальної практики (зразок) 

4. Узгодити з керівником практики юридичного факультету план проходження навчальної практики

     Програма проходження навчальної практики (зразок) 

 

За результатами практики студент повинен:

  1. Скласти звіт про проходження навчальної практики.

     Звіт про проходження навчальної практики (зразок) 

  1. Отримати характеристику від бази практики. Характеристика має бути підписана керівником практики від бази практики та завірена печаткою. Характеристика обов'язково має містити оцінку бази практики: "незадовільно", "задовільно", "добре" або "відмінно".

     Характеристика (зразок) 

  1. Зібрати матеріали практики: копії або зразки документів, з якими студент працював під час навчальної практики або які характеризують діяльність бази практики.

     Завдання на практику  

4.  Скласти Щоденник практики

     Щоденник практики. Форма № Н-7.03

Захист матеріалів навчальної практики відбудеться: