Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Навчальні матеріали

Магістерська програма «Правознавство»,
спеціалізація «Альтернативне вирішення спорів»

Альтернативне вирішення трудових спорів. Навчальний посібник

Вирішення спорів у сфері природокористування. Навчальний посібник

Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні. Навчальний посібник

Копроративное право. Учебное пособие

Міжнародний комерційний арбітраж. Навчальний посібник 
Кафедра державно-правових дисциплін
 

Лекція з дисципліни «Правова система України» на тему: «Правові системи сучасного світу».

Лекція з дисципліни "Історія вчень про державу і право" на тему: «Вчення про право і державу в Україні та Росії протягом XIX- поч. XX ст.ст».

Лекція з дисципліни «Адміністративне право України» на тему: "Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління".

Лекція з дисципліни «Адміністративне судочинство» на тему: "Адміністративний процес".

Лекція з дисципліни «Право соціального забезпечення» на тему: "Соціальні послуги".

Лекція з дисципліни «Фінансове право» на тему: "Поняття фінансів та фінансової системи держави".

Лекція з дисципліни «Правова система України» на тему: «Правові системи сучасного світу».

Лекція з дисципліни «Юридична психологія» на тему: «Предмет і задачі юридичної психології».

Лекція з дисципліни «Комунікативні процеси в управлінській діяльності» на тему: «Комунікативна поведінка в організації».

Лекція з дисципліни «Історія держави та права України» на тему: «Нова економічна політика. Передумови становлення судової системи та її реформування».

Лекція з дисципліни «Державне управління» на тему: «Історія державного управління».

Лекція з дисципліни «Правнича лінгвістика» на тему: «Мова права і мова закону. Юридичний текст».

Лекція з дисципліни «Ораторське мистецтво» на тему: «Диспозиція».

Лекція з дисципліни «Трудове право» на тему: "Історичні передумови виникнення трудового правовідношення".

Лекція з дисципліни «Міжнародне трудове право» на тему: "Правове регулювання трудових відносин в Російській Федерації".

Лекція з дисципліни «Трудове право» на тему: "Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання робочого часу ".

Лекція з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на тему: " Українська термінологія в професійному спілкуванні".

Лекція з дисципліни «Юридична деонтологія» на тему: "Психологічна культура юриста ".

Лекція з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» на тему: "Держава і право Індії у середні віки".

 

 
Кафедра цивільно-правових дисциплін
 

Лекція на тему: "Аграрне право як галузь права".

Лекція з дисципліни «Актуальні питання цивільного права» на тему: "Застосування діалектичного методу в цивілістичних дослідженнях".

Курс лекцій з дисципліни "Цивільний процес".

Лекція з дисципліни «Житлове право» на тему: "Приватизація житла в Україні".

Лекція з дисципліни «Комерційне право» на тему: "Правове регулювання діяльності ресторанного господарства".

Лекція з дисципліни «Медичне право» на тему: "Медичне право в системі права україни. законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні".

Лекція з дисципліни «Медичне право» на тему: "Правова природа медичної допомоги та медичної послуги. основи господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні".

Лекція з дисципліни «Медичне право» на тему: "Права і обов’язки пацієнтів".

Лекція з дисципліни «Міжнародне приватне право» на тему: "Територіальний характер права інтелектуальної власності".

Лекція з дисципліни «Основи римського приватного права» на тему: "Консенсуальні контракти та пакти".

Лекція з дисципліни «Сімейне право» на тему: "Встановлення походження дітей. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей".

Лекція з дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» на тему: "Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин".

Лекція з дисципліни «Цивільне право. Особлива частина» на тему: "Загальне вчення про зобов'язання. Поняття і підстави виникнення зобов’язань".

Лекція з дисципліни «Цивільний процес» на тему: "Наказне провадження".

 

 

 
Кафедра правосуддя
 

Лекція з дисципліни «Адміністративний процес» на тему: "Адміністративні процесуальні норми".

Лекція з дисципліни "Кримінальний процес" на тему "Основні поняття теорії кримінального процесу".

Лекція з дисципліни "Господарчій процес" на тему "Учасники господарського процесу, участь прокурора у господарському процесі".

Лекція з дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" на тему "Прокуратура України ".

 

 
Кафедра кримінально-правових дисциплін
 

Лекція з дисципліни "Криміналістика" на тему "Криміналістична ідентифікація".

Лекція з дисципліни "Сучасні проблеми слідчої діяльності" на тему "Ознаки приховування злочину".

Лекція з дисципліни "Криміналістика" на тему "Призначення та проведення судових експертиз".

Лекція з дисципліни "Кримінальне право України (особлива частина)" на тему "Злочини проти основ національної безпеки україни".

Лекція з дисципліни "Кримінальне право України (загальна частина)" на тему "Кримінальне право".

Лекція з дисципліни "Методика розслідування економічних злочинів" на тему "Розслідування незаконних дій з документами при вчиненні економічних злочинів".

Лекція з дисципліни "Соціологія права" на тему "Соціологія правозастосування".

Лекція з дисципліни "Судова бухгалтерія " на тему " Судова система України".

Лекція з дисципліни "Злочини у сфері інтелектуальної власності" на тему "Загальні положення про право інтелектуальної власності як відносин, що поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність України".

Лекція з дисципліни "Кримінологія" на тему "Особистість злочинця".

Лекція з дисципліни "Кримінально-виконавче право" на тему "Кримінально-виконавче право: предмет, метод, структура курсу. Кримінально-виконавче законодавство".

Лекція з дисципліни "Кримінально-виконавче право" на тему "Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами установ виконання покарань".

Лекція з дисципліни Кримінальне право України (загальна частина)" на тему "Множинність злочинів".

Лекція з дисципліни "Кримінальне право України (особлива частина)" на тему "Злочини проти волі, честі та гідності ".

 

 
Кафедра Конституційного, муніципального і міжнародного права
 

Лекція з дисципліни "Прецеденти Європейського суду з прав людини" на тему "Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод".

Лекція з дисципліни "Парламентське право" на тему "Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади".

Лекція з дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" на тему "Основи теорії конституції".

Лекція з дисципліни "Міжнародне право " на тему "Поняття, предмет міжнародного права".

Лекція з дисципліни "Державне право зарубіжних країн" на тему "Форми держави в зарубіжних країнах". Українською мовою. Російською мовою.

Лекція з дисципліни "Громадські об’єднання в Україні" на тему "Правовий статус релігійних організацій в Україні". Українською мовою. Російською мовою.

Лекція з дисципліни "Порівняльне конституційне право" на тему " Вибори та референдум в зарубіжних країнах". Українською мовою. Російською мовою.

Лекція з дисципліни "Конституційне право України " на тему "Конституція України – основний закон суспільства і держави". Українською мовою. Російською мовою.