Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version
Профспілка

Склад вченої ради

До складу вченої ради факультету входять за посадами:

До складу вченої ради факультету входять:

 

До складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів з числа професорів, докторів наук, докторів філософії відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету.

Також до складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на факультеті на постійній основі. Виборні представники обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету.

Обраним до вченої ради факультету вважається представник науково-педагогічних, наукових та інших працівників, за якого проголосувало більше половини делегатів, присутніх на зборах (конференції) трудового колективу факультету. Якщо структурним підрозділом до складу вченої ради висунуто більше кандидатів, ніж це передбачено квотою, обраним вважається той кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів від цього структурного підрозділу за умови, що за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів зборів (конференції).

Крім того, до складу вченої ради факультету входять виборні представники з числа студентів відповідно до квоти, що визначається вченою радою факультету, а також виборний представник з числа аспірантів та докторантів.
Вищий орган студентського самоврядування факультету — конференція студентів факультету обирає виборних представників з числа студентів. Збори аспірантів і докторантів факультету обирають таємним голосуванням виборного представника з числа аспірантів і докторантів.

Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету, мають становити науково-педагогічні, наукові працівники факультету і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів.

Вчену раду очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Підставою припинення повноважень голови є вихід із складу вченої ради.
Вчена рада обирає заступника голови вченої ради відкритим голосуванням за пропозицією голови вченої ради з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Підставою припинення повноважень заступника голови є вихід із складу вченої ради.

Голова вченої ради керує роботою вченої ради, організовує планування її роботи і контроль виконання її рішень, підписує рішення вченої ради.

За дорученням голови вченої ради або у разі його відсутності на засіданні у зв’язку з відпусткою, відрядженням або хворобою головування на засіданні вченої ради покладається на заступника голови вченої ради, який підписує рішення, ухвалені на цьому засіданні вченої ради.

Голова вченої ради покладає обов’язки секретаря вченої ради на строк діяльності вченої ради на одного з її членів з числа працівників, які працюють на факультеті на постійній основі (за його згодою).

Ректор своїм наказом затверджує персональний склад вченої ради терміном на п’ять років.

Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка входить до складу вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою або її переведення на іншу посаду. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників факультету, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, письмова заява цієї особи на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником інших працівників факультету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза університетом, письмова заява цієї особи на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання.

Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником з числа студентів, аспірантів, докторантів факультету, є відрахування цієї особи з університету, письмова заява на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання.

Підставою для припинення членства у вченій раді факультету керівника виборного органу профспілкової організації працівників факультету, керівника виборного органу профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів факультету, студентського декана є їхнє переобрання, відрахування цієї особи з університету або розірвання трудових відносин з університетом.

Збори (конференція) трудового колективу факультету обирають до складу вченої ради факультету нового члена замість такого, що припинив членство, на термін до припинення повноважень вченої ради. Ректор своїм наказом затверджує зміни у складі вченої ради.

Список членів Вченої ради юридичного факультету

Члени Ради

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

1

Кагановська Т.Є.

(Голова ради)

Доктор юридичних наук, професор

Декан юридичного факультету, професор кафедри державно-правових дисциплін

2

Сироїд Т.Л.

(Заступник голови)

Доктор юридичних наук, професор

Завідувач кафедри міжнародного і європейського права

3

Серьогін В.О. (Заступник голови)

Доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри конституційного і муніципального права, заступник декана з наукової роботи

4

Заник А.В. (Учений секретар)

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри державно-правових дисциплін

5

Головко О. М.

Доктор юридичних наук, професор

Завідувач кафедри державно-правових дисциплін

6

Житний О.О.

Доктор юридичних наук, професор

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

7

Воронов М.М.

Кандидат юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри конституційного і муніципального права

8

Устименко О.А.

Кандидат юридичних наук

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

9

Путятіна Е.В.

 

Голова профбюро

10

Красозова А.В.

 

Студентка

3 курсу, студентський декан факультету

11

Шевченко І.Є.

 

Студент

2 курсу, керівник профспілкової організації студентів факультету

12

Пахомова І.А.

Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, заступник декана з навчальної роботи

13

Кулачок-Тітова Л.В.

Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, заступник декана із заочного навчання

14

Слінько Д.С.

Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, заступник декана з питань міжнародного співробітництва

15

Гавриленко О.А.

Доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри міжнародного і європейського права

16

Хабарова Т.В.

Кандидат юридичних наук

Cтарший викладач кафедри державно-правових дисциплін

17

 

Волощенко О.М.

 

Кандидат юридичних наук

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

18

Панюкова Д.О.

 

Здобувач вищої освітидоктора філософії кафедри державно-правових дисциплін

19

Дахно Р.Ю.

 

Студентка 2 курсу