Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Загальна інформація

Для розгляду найбільш важливих питань юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна функціонує Вчена рада.

Вчена рада факультету є колегіальним органом і утворюється терміном на п'ять роки. Очолює її голова – декан факультету.

Вчена рада збирається на засідання відповідно до затвердженого плану засідань Вченої ради на поточний рік. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане з ініціативи Голови вченої ради. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи.

Засідання Вченої ради факультету здійснюються один раз на місяць, як правило, за тиждень до засідання Вченої ради Університету. Питання, що виносяться на розгляд Вченої ради факультету, повинні бути попередньо розглянуті на засіданнях кафедр, за необхідності – Методичної комісії факультету і рекомендовані для розгляду і затвердження Вченою радою факультету і далі – Університету, якщо того вимагає процедура прийняття рішення.

Проект порядку денного наступного засідання Вченої ради факультету, письмова інформація, проекти рішень засідання Вченої ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше, ніж за три дні до початку засідання секретарем Вченої ради на підставі матеріалів, які плануються для розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести Голова – декан факультету, заступник и декана, завідувачі кафедр, члени Вченої ради.

На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря Вченої ради. По кожному з винесених на обговорення засідання Вченої ради питань готується письмова інформація та проект рішення. Рішення Вченої ради правомірне, якщо на засіданні були присутні 50 % плюс одна особа від загального складу членів Вченої ради. Облік і збереження протоколів та рішень Вченої ради забезпечується секретарем Вченої ради. Матеріали засідань Вченої ради оформляються рішеннями, які зберігаються на умовах архівних документів.

У своїй діяльності Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.