Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version
Профспілка

Професорсько-викладацький склад

На сьогоднішній день на кафедрі працює 10 викладачів, 9 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 1 - доктор юридичних наук.

Воронов Марк Миколайович, завідувач кафедри конституційного і муніципального права, кандидат юридичних наук, доцент

Тематика науково-дослідної роботи: Актуальні питання муніципальної реформи в Україні.

У 1990 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою. Працював на посадах техніка вузла зв'язку Харківського облвиконкому (1984), слідчого СВ Київського РВВС м. Харкова (1990), викладача Харківського інституту внутрішніх справ (1992).

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з конституційного права на тему «Правові акти законодавчої влади в Україні». Кандидат юридичних наук, доцент.   До липня 2002 р. – доцент кафедри конституційного і міжнародного права Національного університету внутрішніх справ.

З лютого 2007 року працює на посаді професора кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім ені В.Н. Каразіна.

З жовтня 2008 року – завідувач кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Депутат Харківської міської ради IV, V, VI скликань (з 2002 р. по теперішній час). З липня 2002 р. до квітня 2006 р. – секретар Харківської міської ради IV скликаня. Голова постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян (з вересня 2011 р.)

Автор багатьох  наукових та навчально-методичних праць в галузі конституційного і муніципального права. Нагороджений  нагородами МВС України, відзнаками Харківської міської ради, Харківського міського голови, Харківської обласної  рад и та Харківської обласної державної адміністрації.

 

Серьогін Віталій Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

У 1989 р. з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний технікум, а в 1994 р. — Українську державну юридичну академію.

З серпня 1994 р. по серпень 2014 р. працював на кафедрі конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ, пройшовши шлях від викладача до начальника кафедри. З серпня 2014 р. працює на посаді професора кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

З 1999 р. – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; з 2011 р. – доктор юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 та 12.00.02 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право. Тема докторської дисертації  – «Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики».

У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» по кафедрі конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ.

Тематика наукових досліджень: загальна теорія прав людини; конституційно-правовий статус особи; державне будівництво та місцеве самоврядування.

Автор понад 100 наукових праць. Серед них: «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник» (2004 р., у співавторстві), «Парламентське право України: навчальний посібник» (2007 р., у співавторстві), «Конституції зарубіжних країн: навчальний посібник» (2009 р., у співавторстві), «Конституційне право України: навчальний посібник» (2010 р.), «Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія» (2010 р.), «Державне право зарубіжних країн. Особлива частина: навчальний посібник» (2011 р., у співавторстві) та ін.

Під керівництвом В.О. Серьогіна захищено 10 кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 та 12.00.02.

 

Червяцова Аліна Олегівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень., доцент.

У 1998 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Конституційно-правове забезпечення права на свободу вираження поглядів».

Червяцова А.О. має понад 50 наукових праць у галузі конституційного права, загальної теорії, міжнародного права.Гудзь Людмила Вячеславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Тематика науково-дослідної роботи: забезпечення прав і свобод людини, виборче право.

У 2001 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди і здобула кваліфікацію юриста, викладача правових дисциплін.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Забезпечення виборчих прав громадян України та діяльність міліції у цій сфері».

З 2001 року по 2005 рік працювала на посаді викладача кафедри правознавства Первомайської філії Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

З 2005 року по 2009 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і права Первомайського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова.

З 2009 року по 2011 рік працювала на посаді доцента кафедри правознавства Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

З 2011 року по 2017 рік працювала на посаді доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

З вересня 2017 року працює на посаді доцента кафедри конституційного і муніципального права. Має близько 30 наукових праць у галузі конституційного права.Градова Юлія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Тематика науково-дослідної роботи: правовий моніторинг; законодавчий процесс в Україні.

У 2010 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Інститут правового моніторингу як засіб оптимізації національної системи законодавства: конституційно-правовий аспект».

З 2004 по 2012 роки працювала в Харківському національному університеті внутрішніх справ, займаючи посади спочатку старшого інспектора факультету, старшого лаборанта кафедри, а потім викладача.

З 2012 по 2017 роки працювала в Одеському державному університеті внутрішніх справ спочатку доцентом кафедри конституційного та міжнародного права, потім доцентом кафедри теорії та історії держави і права.

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри конституційного і муніципального права.

Має близько 20 наукових праць у галузі конституційного права.


Зубенко Ганна Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право, доцент.

Тематика науково-дослідної роботи: Правовий статус вищих органів фінансового контролю.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. Тема дисертації «Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

У 2004 році закінчила Національний університет внутрішніх справ у за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобула кваліфікацію магістра (диплом з відзнакою).

З 2008 року працює в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна старшим викладачем кафедри конституційного, муніципального та міжнародного права юридичного факультету, з 2011 року – на посаді доцента кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету.

У 2013 році присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі конституційного, муніципального та міжнародного права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Має близько 20 наукових праць у галузі конституційного права.

 

Марцеляк Світлана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Тематика науково-дослідної роботи: безпосередні форми народного волевиявлення; права людини, роль в їх забезпеченні судів та адвокатури.

У 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.

У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Засади виборів народних депутатів України: конституційно-правове регулювання та правозастосовна практика»

У 2015 році працювала доцентом кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри конституційного і муніципального права.

Має близько 20 наукових праць у галузі конституційного права.

 

Ґудзь Тетяна Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Тематика науково-дослідної роботи: забезпечення прав і свобод людини, муніципальна поліція, місцеве самоврядування.

У 1998 році закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему : «Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування».

У 2014 році працювала доцентом кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри конституційного і муніципального права.

Має близько 30 наукових праць у галузі конституційного права.

 

Гришко Лілія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Тематика науково-дослідної роботи: конституційно-правовий статус особи, модернізація державного ладу

У 2009 році закінчила Харківський національних університет внутрішніх справ і здобула кваліфікацію юриста.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Державний лад монархій Арабського Сходу в умовах модернізації».

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри конституційного і муніципального права.

Має близько 30 наукових праць у галузі конституційного права.

 

Данічева Катерина Петрівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук.

Тематика науково-дослідної роботи: «Конституційно-правовий статус члена Кабінету міністрів України».

У 2008 році закінчила юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію спеціаліста з права.

З 2009 року працює викладачем кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права. З 2014 року на посаді старшого викладача кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету.

Має близько 20 наукових праць у галузі конституційного права.

 

Тітова Іраїда Олександрівна – старший лаборант кафедри

У 1978 році закінчила Юридичний інститут імені Ф. Є. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство». Після отримання диплому і до березня 2017 року працювала в якості юриста на ряді підприємств міста Харкова, серед яких Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Веркіна НАН України, Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України та інші.

Крім цього працювала викладачем права на умовах почасової оплати в «НТУ «ХПІ» та штатним викладачем права в Харківському обліково-кредитному технікумі (тепер Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України).

З вересня 2017 – старший лаборант кафедри конституційного і муніципального права.