Контакти

ДЕКАНАТ

денної форми навчання

Богданова Ніна Миколаївна
ст. інспектор деканату
urdecan@gmail.com

428а

707-53-81

Краснова Юлія Володимирівна 428

707-53-81

Свічкар Кристина Ігорівна

ст. інспектор деканату

k.svechkar@karazin.ua

428

707-53-81

Відділ деканату денної форми навчання по роботі з іноземними студентами
Меденцева Інна Валеріївна
Путятіна Еліна Валеріївна

інспектори деканату

626

705-11-62

Деканат заочної форми навчання
Радівілова Вікторія Юріївна
інспектор навчального відділу

421

Учений секретар ради факультету
Смульська Алла Василівнакандидат педагогічних наук, доцент

531

707-50-69

Голова профбюро
Путятіна Еліна Валеріївна

626

705-11-62

Редакція Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Серія «Право»

Радівілова Вікторія Юріївна
lawbulletin@karazin.ua

421

707-50-69