Контакти

ДЕКАНАТ

денної форми навчання

Богданова Ніна Миколаївна
ст. інспектор деканату
urdecan@gmail.com

428а

Краснова Юлія Володимирівна 428
Свічкар Кристина Ігорівна

ст. інспектор деканату

k.svechkar@karazin.ua

428

Відділ деканату денної форми навчання по роботі з іноземними студентами
Меденцева Інна Валеріївна
Путятіна Еліна Валеріївна

інспектори деканату

626

Деканат заочної форми навчання
Радівілова Вікторія Юріївна
інспектор навчального відділу

421

Учений секретар ради факультету
Смульська Алла Василівнакандидат педагогічних наук, доцент

531

Голова профбюро
Путятіна Еліна Валеріївна

626

Редакція Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Серія «Право»

Радівілова Вікторія Юріївна
lawbulletin@karazin.ua

421