Головна

Історія факультету

Вчена рада

Науково-методична комісія

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

For english speaking students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво

Працевлаштування

 

Головна Контакти Карта сайту
Новини галузі
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version

Відбулася апробація дисертації аспіранта Олексія Обаля

13 лютого 2021 року

9 лютого 2021 року на кафедрі кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Каразінського університету відбувся фаховий семінар для апробації дисертації аспіранта кафедри кримінально-правових дисциплін Олексія Обаля на тему «Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Під головуванням завідувача кафедри, професора Олександра Житного та за участі рекомендованих Вченою радою університету рецензентів — докторів юридичних наук Дмитра Слінька та Ольги Шайтуро. У семінарі також узяли участь співробітники кафедри кримінально-правових дисциплін.

Члени кафедри заслухали наукову доповідь аспіранта кафедри кримінально-правових дисциплін Олексія Обаля, який виклав основні положення своєї дисертаційної роботи, закцентував увагу на актуальності, науковій новизні, практичній цінності, використанні результатів дисертації. Після доповіді дисертанта виступили його науковий керівник професор Максим Даньшин та рецензенти. В обговоренні взяли участь члени кафедри.

Враховуючи високий рівень виконаних досліджень, а також актуальність теми роботи, наукову новизну результатів та їх наукове і практичне значення, на фаховому семінарі кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було рекомендовано дисертацію Олексія Обаля «Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів» до захисту в спеціалізованій вченій раді для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право з галузі знань 08 Право.