RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 95

18 лютого 2022 року

Зарезервуйте ваше місце в науковому журналі прямо зараз!

Зарезервуйте ваше місце в науковому журналі прямо зараз!

Запрошуємо до співпраці з науковим фаховим виданням! Звертаємо вашу увагу, що триває прийом статей в науковому журналі «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».

Матеріали приймаються 2 рази на рік.

1) З січня до березня. Випуск номера очікується в травні.

2) З вересня до листопада. Випуск номера очікується в грудні.

Статті приймаються українською та англійською мовами.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази DOAJ (Directory of Open Access Journals) та Index Copernicus. Бібліотека Вернадського. Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Журнал Наказом МОН України від 17.03.2020 р. № 409 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» і 293 «Міжнародне право».

У 2022 році заплановано подання заявки на індексування журналу наукометричними базами WoS та Scopus.

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Сайт журналу: https://periodicals.karazin.ua/law/index

Статті публікуються після отримання позитивного відгуку від двох рецензентів, призначених редакцією. Рецензенти залучають членів редакційної колегії журналу - фахівців з теми, з якої виконане подання. Рецензенти оцінюють статтю з погляду оригінальності результатів, адекватності методів та релевантності результатів аналізу та вирішують, чи прийняти статтю незмінною, чи лише після коректування статей відповідно до коментарів, або ж відхилити поданий матеріал. Журнал використовує однобічне сліпе рецензування.

Журнал пропонує вільний доступ до випусків журналу.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

Теорія й історія держави та права; історія політичних і правових учень; Конституційне право; муніципальне право;

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; Земельне, аграрне та екологічне право;

Господарське право, господарсько-процесуальне право; Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

Міжнародне право.

Детальну інформацію про вимоги до публікації ви можете знайти за посиланням: https://periodicals.karazin.ua/law/about/submissions

З повагою,

Кагановська Т. Є.,

головний редактор журналу