Керівництво

Декан факультету

Серьогін Віталій Олександрович

доктор юридичних наук, професор

v.a.seryogin@karazin.ua

Заст.декана з навчально-методичної роботи

Пахомова Ірина Анатоліївна
кандидат юридичних наук

pakhomova@karazin.ua

Заст.декана з наукової роботи

Зубенко Ганна Вікторівна

кандидат юридичних наук, доцент

h.v.zubenko@karazin.ua

Заст.декана з міжнародного співробітництва

Передерій Олександр Сергійович

кандидат юридичних наук, доцент

perederii@karazin.ua

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------