Міжнародні зв’язки та участь у міжнародних освітніх і наукових проєктах

Міжнародні зв’язки та участь у міжнародних
освітніх і наукових проєктах

Юридичний факультетХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна з першого дня свого заснування започаткував і розвиває власні традиції активного міжнародного співробітництва. Впродовж усіх років існування, студенти і науково-педагогічний склад факультету постійно брали активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах з юридичних наук, які організовувалися на базі іноземних закладів вищої освіти і науково-дослідних установ, ставали переможцями і лауреатами багатьох міжнародних освітніх і наукових конкурсів юридичної тематики, брали участь у міжнародних юридичних форумах, літніх школах з міжнародного права тощо.

Традиційно представники юридичного факультету беруть участь у численних програмах академічної мобільності, виборюють і реалізовують зарубіжні грантові проекти, проходять стажування у зарубіжних державах та підвищують професійну кваліфікацію на базі міжнародних урядових регіональних організацій (ОБСЄ, Рада Європи). Факультет у тісній співпраці з Управлінням міжнародних зав’язків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щороку розширює коло міжнародних професійних відносин. Традиційними партнерами юридичного факультету є провідні правничі школи і факультети багатьох закладів вищої освіти держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки та інших країн. Зокрема, студенти, аспіранти та викладачі юридичного факультету впродовж останніх років стали традиційними учасниками науково-освітніх літніх шкіл з права, які організовуються Зальцбурзьким університетом (Австрія), Університетом Латвії, Університету Йорка (Великобританія), Болонським університетом (Італія), Туринським університетом (Італія), Бізнес-академією Нідерландів та ін.

У межах реалізації «Стратегії гармонізації державного управління країн ЄС та Східного Партнерства», що підписана 28 країнами Європи, в тому числі й Україною, триває процес формування єдиного освітнього простору країн ЄС та Східного Партнерства. Даною загальноєвропейською стратегією передбачено й впровадження міжнародних програм студентського обміну (МПСО) та програм подвійних дипломів (ППД) між найбільшими українськими університетами та провідними університетами ЄС. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є активним учасником даного міжнародного процесу. Так, у міжнародних програмах студентського обміну взяли участь майже 1 тисяча осіб, що навчаються в університеті, у тому числі й студенти юридичного факультету. Виключну ефективність довели програми студентських обмінів «Еrasmus Mundus», програми німецьких академічних обмінів «DAAD», стипендіальні програма «Fulbright» та програми Інституту відкритого суспільства (США).

Впродовж останніх років на базі юридичного факультету тривала реалізація кількох важливих міжнародних освітніх проектів. Зокрема, це:

— проект Модуль Жана Моне Erasmus+ Programme of the European Union «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»/ «European Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy» 2019-2022 рр. (номер проекту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE. Грантова угода 2019-1872/001-001). Результатом проекту стало запровадження в навчальний процес відповідного навчального курсу, у викладанні якого брали участь провідні фахівці з України та держав-яленів ЄС; підготовка наукових статей, навчальних і навчально-методичних матеріалів; проведення низки науково-практичних конференцій і круглих столів з питань регіональної політики в ЄС та конституційної реформи щодо децентралізації влади в Україні з урахуванням європейських стандартів місцевого самоврядування;

— проект Модуль Жана Моне Erasmus+ Programme of the European Union «Кримінальна політика ЄС» / «Criminal policy of the European Union (номер проекту 611432-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE). Результатом проекту стало запровадження в навчальний процес відповідного навчального курсу; підготовка наукових статей, навчальних і навчально-методичних матеріалів; проведення низки науково-практичних конференцій і круглих столів щодо актуальних проблем удосконалення кримінального законодавства України з урахуванням особливостей кримінальної політики та протидії злочинності в ЄС;

— спільний проект юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії щодо проведення форумів з питань участі України у європейських політиках. Зокрема, було організовано спільну конференцію «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України», в якій взяли участь понад 80 фахівців, у т.ч. 17 докторів та 58 кандидатів наук з більш як 20 навчальних і наукових закладів України, а також посадові особи місцевого самоврядування, молоді науковці);

— грантовий проект програми Європейського Союзу Еразмус+ «Медіація: навчання та трансформація суспільства» (MEDIATS). Грантовий проект має на меті розбудову потенціалу університетів для поширення медіації в Україні, Азербайджані, Грузії, посилення демократії та об'єктивного вирішення проблем шляхом набуття найкращих європейських практик. Координатором проекту є Бізнес-академія Нідерландів (Netherlands Business Academy), співкоординатором – Університет «КРОК», Україна. Результатом проекту стало стажування студентів у зарубіжних закладах вищої освіти, придбання обладнання та спеціалізованої наукової літератури.

На сьогодні триває реалізація проекту Модуль Жана Моне Erasmus+ Programme of the European Union «Конституційне право ЄС» / «EUConstitutionalLaw» 2022-2025 рр. (номер проекту 01047498 – UU-Const – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH. Грантова угода № 01047498 – UU-Const). У межах даного проекту запроваджено в навчальний процес відповідний навчальний курс, у викладанні якого беруть участь провідні вітчизняні та зарубіжні конституціоналісти; передбачено підготовку наукових статей, навчальних і навчально-методичних матеріалів; проведення низки науково-практичних конференцій і круглих столів щодо актуальних проблем конституціоналізації ЄС та продовження конституційної реформи в Україні з урахуванням базових цінностей європейського конституціоналізму.

Юридичним факультетом було подано інформацію для формування реєстру експертів щодо визначення місця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у Рейтингу найкращих університетів світу (QS World University Rankings - https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings?qs_qp=topnav). Факультет активно розвиває співпрацю з академічними експертами та експертами-роботодавцями задля реалізації у майбутньому програм працевлаштування випускників факультету.

Більш детальна інформація, яка стосується статистичних даних про академічну мобільність студентів, аспірантів, науково-педагогічного складу а також щодо видання монографій, підручників, учбових посібників, збірників наукових праць та інформації щодо співробітництва юридичного факультету із закордонними вищими навчальними закладами/організаціями-партнерами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна міститься на сайті університету.

За останні три роки 19 студентів і 22 представника науково-викладацького складу юридичного факультету за програмами академічної мобільності пройшли стажування в іноземних закладах вищої освіти. Також на факультеті реалізується три грантові програми.

Загальну координацію розвитку міжнародних зав’язків юридичного факультету, а також участі представників факультету у міжнародних освітніх і наукових проектах здійснює кандидат юридичних наук, доцент Передерій Олександр Сергійович